Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com gremi constructors
revista gremi constructors

promoció per agremiats

NOMENAMENT CONTRACTISTANoticies
 

PROGRAMA DE LA NOVA JUNTA DEL GREMI DE CONSTRUCTORS D’OBRES DEL VALLÈS ORIENTAL

L’ORIGEN

• Un sector constructor sobredimensionat. Hem passat en dos anys d’un estat d’obesitat mòrbida a l’anorèxia més absoluta sense que els facultatius hagin trobat cap remei.
• Degut als molts estímuls i a les grans facilitats que hi havia per a desenvolupar desmesurats plans urbanístics, un percentatge important de la recaptació de molts municipis depenia de l’activitat urbanística i constructora.
• On molta gent hi ha invertit importants sumes de diners. En uns actius que s’han depreciat.
• Gràcies a una sobreabundància de diner barat i a la gran facilitat de les entitats financeres en concedir préstecs, el resultat ha estat un asfixiant nivell de deute privat amb unes entitats financeres sobreexposades als riscos de morositat i excessivament dependents del finançament exterior.
EN UN MARC
• D’una economia globalitzada, que ha generat i està generant canvis estructurals molt importants.
• Afectats per la crisi econòmica més important des de la dels anys 30 del segle passat. De conseqüències obvies que en més o menys intensitat tots estem patint.

ÉS PER AIXÒ QUE PENSEM QUE:

La difícil situació actual, caracteritzada per una forta crisi econòmica, està impulsant grans canvis a nivell general, mentre que a nosaltres, que pertanyem a un dels sectors més castigats, ens obliga a reinventar-nos i a buscar noves fórmules per tal poder assegurar el futur del nostre Gremi i proporcionar als nostres agremiats i al sector de la Construcció en general el lideratge que de nosaltres esperen.

És un moment de canvis i ens veiem obligats a trobar nous plantejaments i a revisar i re-enfocar la manera que tenim d’operar amb iniciatives, estratègies, enfocaments i mitjans innovadors. En un món que està assistint a una gran transformació, creiem que aquestes són les claus de l’èxit i la nostra garantia de futur.

És per això que volem ser el “pal de paller” on recolzar l’impuls que tant necessita el nostre sector per afrontar aquest moments de tanta dificultat i sortir-ne més enfortits. La nostra estratègia no tan sols està dirigida a aconseguir una reforma laboral profunda i ambiciosa per adaptar el mercat laborals a les exigències del mercat, unes despeses de seguretat social al nivell europeu o la eradicació de l’intrusisme i l’abús en les prestacions socials. Té mires més amples i paral·lelament a aquestes demandes que són del tot necessàries ens hem fixat com a meta l’eficiència i la competitivitat del sector. Només així podrem aconseguir sortir reforçats de la crisi i aconseguir l’equilibri desitjat que permeti a les empreses constructores tenir beneficis lògics, mentre que els treballadors no tan sols puguin tenir un sou digne, sinó que els seus ingressos puguin ser superiors d’acord amb la grau d’eficiència del seu treball i del conjunt de l’empresa.

El Gremi ha de ser el motor i ha d’ajudar a que el sector que està exageradament atomitzat prengui consciència que s’han de fer actuacions encaminades a integrar i cooperar a nivell productiu i comercial, apostant per la innovació i l’acostament del producte al consumidor per fer més eficient la cadena. Sens dubte, en aquest recorregut hauríem d’aprofitar sinèrgies amb altres baules de la cadena  (arquitectes, aparelladors) i, per descomptat, comptar amb el concert de l’Administració.

ACTUACIONS

1. ACTUACIONS URGENTS
Degut a la situació exposada anteriorment, hi ha un seguit d’actuacions que hem promogut i en les que hem participat activament que ara comencen a fructificar. Estem atents en la seva aplicació, evolució i resultats.

a. LABORAL
i. Reforma laboral adequada, profunda i ambiciosa.
ii. Lluita contra l’ intrusisme.

b. FISCAL
i. Reducció de l’IVA en la Rehabilitació.
ii. Reducció d’impostos per a la reactivació del sector (IRPF, Retencions, Impost de societats...)
iii. Simplificació del tractament de les Operacions Vinculades.

c. ECONÒMICA-ADMINISTRATIVES
i. Ampliació del finançament actual.
ii. “Plan Renove”. Ajudes en la millora de l’habitatge.
iii. Participació activa en la Plataforma de la Morositat.
iv. Simplificació dels tràmits burocràtics mitjançant la “Finestreta Única”.

2. POTENCIACIÓ, DIÀLEG I COL·LABORACIÓ AMB ELS DIFERENTS AGENTS
Hi ha hagut una reacció generalitzada en front la crisi que moltes vegades s’ha gestionat de manera individualitzada. Pretenem ser un element cohesionador que faciliti treballar conjuntament i en la mateixa direcció unint esforços.

3. PLA DE COMUNICACIÓ AMB ELS AGREMIATS I EL SECTOR
Res del que s’ha exposat anteriorment tindria sentit si no fem coparticipants tant els nostres agremiats com el sector. És per això que pretenem fomentar una comunicació fluïda i bidireccional.

4. MILLORA DE LA COMPETITIVITAT EN QUALITAT
Som conscients que la única manera de sortir amb èxit de la crisi és essent competitius. És per això que proposem la potenciació de les següents àrees:

a. Formació
i. Formació Professional
ii. Formació Empresarial

b. Foment de la Qualitat
c. Aposta per la Sostenibilitat i Medi Ambient
d. Remarcar el caràcter local del sector

5. OPTIMITZACIÓ DE LA
OPERATIVA INTERNA
Serà impossible dur a terme el programa exposat sense un sistema òptim de gestió interna.

gremi constructors
Can Muntanyola P.I. Palou Nord C/ Cami del Mig,22, 08401 Granollers tel. 938700220 m˛bil 677481580
· legal · Disseny web