Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com gremi constructors
revista gremi constructors

promoció per agremiats

NOMENAMENT CONTRACTISTANoticies
 

APRENENTS A COST ZERO

L’Institut Miquel Biada de Mataró és el centre FP.cat on són derivats els alumnes i/o treballadors del Vallès Oriental que volen aconseguir la qualificació com a Tècnic en Obres de la construcció. Un Grau Mig que consta de 1.350 hores de formació dividides en 12 crèdits formatius distribuïts en nou mòduls tant acreditables com convalidables en set unitats de competència. A través del conveni establert pel Gremi de Constructors del Vallès Oriental amb el mateix Institut, tenim a la vostra disposició els seus “aprenents a cost zero” que estan desitjant començar les seves pràctiques al carrer. Fins ara, la seva instrucció ha estat i segueix essent tan intensa com real, ja que treballen a la intempèrie i fan moltes més coses que mullar-se les mans i embrutar-se-les de ciment.

Per tal d’aclarir els dubtes sorgits per part d’algun agremiat interessat, us hem volgut fer cinc cèntims de la realitat i la dificultat que es troben aquests alumnes que a partir d’ara ja podem considerar com a aprenents. Aquest és un resum del programari que ofereix aquest Grau Mig, sempre amb la seguretat com a eix.


Unitat 1:
Organitzar els treballs d’obres

Mòdul de 200 hores dividides en dos crèdits formatius de 100 hores cadascun:

• Crèdit 1: Projectes, amidaments i valoracions: Amidaments sobre plànols, unitats d’obres segons el pressupost, elaboració de preus de partida segons costos i la seva evolució segons cada unitat d’obra i confecció de resums parcials i totals per capítols.

• Crèdit 2: Organització i control d’obra: Identificació de la normativa general, control de qualitat de materials a partir del projecte executiu, determinació dels equips, materials i recursos humans, així com dels mitjans auxiliars necessaris en cada fase i distribució de feines.

Unitat 2:
Construir tancaments de fàbrica

Mòdul de 510 hores amb un únic crèdit:

Crèdit 3: Obres de fàbrica: Interpretació de plànols generals, selecció de maquinària i de mètodes de seguretat, preparació de mescles de formigó, morter i pastes i execució dels treballs de construcció amb tot tipus de material en funció de la documentació gràfica.

Unitat 3:
Construir i impermeabilitzar cobertes

Mòdul de 225 hores amb un únic crèdit:

Crèdit 4: Cobertes i impermeabilització: Construcció de cobertes planes, inclinades i mixtes amb cobertures diverses i impermeabilitzacions de cobertes, teulades i terrats. Tall, collat i col·locació de peces, plaques, planxes i tires.

Unitat 4:
Realitzar revestiments en làmines

Mòdul de 175 hores amb un únic crèdit:

Crèdit 5: Revestiments continus conglomerats: Interpretar la normativa sobre lluïts, enfoscats i arrebossats en base al projecte, planificar les existències i ordenar el material tant per un tall d’obra com per un magatzem, replantejar mestres i impermeabilitzar paraments.

Unitat 5:
Realitzar conduccions sense pressió

Mòdul de 100 hores amb un únic crèdit:

Crèdit 6: Conduccions lineals sense pressió: Construcció de canalitzacions per a pas de fluids, detectar obturacions, acumulacions de grasses, fangs, elements deteriorats o altres defectes, verificació de xarxes de conducció  sense pressió I pous de registre, identificació de rasants, diàmetres i desnivells i interpretar la normativa en funció del projecte d’execució i els plànols.

Unitat 6:
Comprovar els mitjans de seguretat previstos en el pla

Mòdul de 60 hores amb un únic crèdit:

Crèdit 7: Seguretat en la construcció: Reconeixement de riscos, determinació de recursos material individuals i col·lectius per tenir la màxima seguretat, relació de riscos amb mesures, interpretació de la normativa tant en quant a seguretat com a higiene, senyalització de zones de risc, riscos específics i coneixement de simbologia de risc actualitzada.

Unitat 7:
Realitzar l’administració, gestió i comercialització de la petita empresa

Tres mòduls amb 4 crèdits que es convaliden amb la demostració d’experiència laboral:

Crèdit 8: Administració, gestió i comercialització de la petita empresa.
Crèdit 9: Relacions en l’equip de treball.
Crèdit 10: Formació i orientació laboral.
Crèdit 11: Formació pràctica en centres de treball.

Pràctiques finals en conveni amb una empresa. Cal destacar que són els propis empresaris els que avaluaran les pràctiques, la qual cosa garanteix el seu rendiment.

Per últim, el dotzè crèdit és de síntesis de tot el que s’ha après: 70 hores per analitzar el conjunt de documents d’un projecte executiu, les normatives legals, els recursos materials i humans, els terminis d’entrega d’obra i el desplegament de tot el projecte tècnic amb elaboració si cal, de croquis i plànols. Amb aquesta formació es pretén que l’alumne surti preparat per tot allò que fa referència a un treball d’obres amb coneixements tècnics sobre la matèria i suficient preparació pràctica. D’aquesta manera podrà entrar a treballar a l’obra amb garanties, acabant així amb la idea de l’antic aprenent que partia de zero i fomentant la figura d’un treballador format i qualificat.

gremi constructors
Can Muntanyola P.I. Palou Nord C/ Cami del Mig,22, 08401 Granollers tel. 938700220 m˛bil 677481580
· legal · Disseny web