Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com gremi constructors
revista gremi constructors

promoció per agremiats

NOMENAMENT CONTRACTISTANoticies
 

NÉSTOR TURRÓ HOMEDES

President del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques
“Des del Gremis apostem per una bona formació. El sector ha d’aprofitar precisament aquests moments per formar-se”

El desembre de l’any vinent ja farà 4 anys va substituir a Joan Santaulària com a president del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques. Està satisfet de la feina feta durant aquest temps?
Ha estat un període molt complicat, sobretot aquests darrers anys. És una gran responsabilitat dirigir un Gremi tan important. Estic satisfet amb el que hem fet però considero que encara hi ha un llarg recorregut, en el que tinc moltes ganes de seguir treballant.

L’entitat que presideix complirà 800 anys el 2011. Quins objectius ha assolit l’entitat durant aquest període?
Hem millorat i modernitzat molt la nostra institució a través de les noves tecnologies, amb nous programes de gestió més àgils i eficients. Pel que fa als serveis que donem des del Gremi, hem incrementat notablement l’oferta formativa de cursos, tant generals com els específics, de manera que la formació s’ha adaptat als nous requeriments del marc normatiu i a les novetats i peculiaritats dels processos constructius.

Quins són els reptes per als propers anys?
Encara tenim un llarg recorregut. Hem de ser capaços de transmetre a la societat que el constructor està desenvolupant una activitat de vital importància i que resulta molt rellevant en el dia a diae de la gent. Un dels objectius del Gremi passa doncs per aconseguir canviar la imatge que molta gent té de nosaltres i fomentar la figura del constructor.

Com tenen pensat commemorar aquest aniversari?
Tenim pensat celebrar-ho en una data que sigui significativa per al Gremi. Sabem la data en la qual el Gremi va rebre el primer privilegi de Pere el Catòlic, i molt probablement sigui el dia en el que celebrem l’aniversari. Puc avançar que aquest dia presentarem un llibre, “Els 800 anys d’història del Gremi”, en preparació.

Quina és la relació actual amb les institucions i amb d’altres entitats, com per exemple el Gremi de Constructors d’Obres del Vallès Oriental?
La relació del Gremi de Barcelona amb el Gremi del Vallès Oriental ha estat tradicionalment molt important. Per nosaltres és fonamental que estiguem units, perquè la unió fa la força. El Vallès Oriental és una comarca primordial amb molt bones iniciatives, com ho ha anat demostrant al llarg dels anys. 
Es plantegen algun pla d’actuació per augmentar el grau de col·laboració?
Hem d’augmentar la col·laboració en ambdós sentits. Com sempre estem a disposició del Gremi per tot allò que consideri oportú. Pensem que el Gremi del VO és un gremi molt actiu, que dóna molts serveis als seus agremiats, i la col·laboració és una porta oberta entre les dues entitats. No tenim cap pla perquè pensem que els Gremis han d’anar agafats de la mà per tal de defensar conjuntament els interessos dels agremiats.

Com es viu des del Gremi de Barcelona la crisi del sector?
Amb molta preocupació degut a la caiguda de tots els indicadors econòmics en el nostre sector; cartera, vendes, reformes, iniciativa privada, caiguda de la licitació d’obra pública, etc...Sabem que les empreses estan fent grandíssims esforços per mantenir part del seu equip. Crec que estem passant la major crisi en tots els sentits des de fa més de 70 anys. Però els empresaris som emprenedors i optimistes per naturalesa i després de la tempesta arriba la calma i la recuperació. Penso que es comença a apreciar una llum al final del túnel, tot i que encara és tènue i llunyana.

Què es fa des del Gremi per ajudar als constructors a fer front a aquest període?
Des del Gremi apostem per una bona formació. El sector ha d’aprofitar precisament aquest moments per formar-se perquè el sector tornarà a créixer, com tots els cicles econòmics, i serà llavors quan s’incrementarà la demanda del mercat de treball. Les persones amb més i millor formació seran les primeres en trobar un lloc de feina. També participem molt activament en fòrums de trobada que afecten al sector, tant de caire públic com privat per tal de recollir de primera mà totes les accions amb repercussió al nostre sector. Treballem amb altres institucions, i també amb l’administració per tal de dinamitzar el sector i tractar propostes que contribueixin a la defensa dels interessos de les pimes.

Quines previsions fan des del Gremi de Barcelona de l’efecte del Fons Estatal d’Inversions Locals per a la recuperació del sector?
En principi bé. Crec que ajudaran a algunes empreses a mantenir i crear llocs de feina durant uns mesos, la qual cosa és positiva. Penso que és molt important que els ajuntaments tinguin en compte les empreses constructores del seu entorn, al cap i a la fi són els seus veïns, a l’hora d’adjudicar les obres.
Són necessàries algun altre tipus de mesures?
Sí, sempre que hi ha una crisi en la que la iniciativa privada està tant aturada, és necessari que tots els agents, ja sigui poders públics, com agents socials, adoptin mesures consensuades per tal de normalitzar el nivell d’activitat. Crec que en aquesta crisi el Govern no està posant les mesures adients, ni canviant el model productiu per ajudar a la recuperació del sector, ja que les ajudes no estan arribant ni a les empreses ni als particulars.

Com està funcionant la iniciativa del segell de qualitat Consta?
La campanya de publicitat del registre està tenint una molt bona acollida tant a les empreses, prescriptors, com al públic en general. El missatge difós a la campanya dóna la possibilitat al consumidor final de cercar àgilment l’empresa apropiada, certificada sota uns paràmetres de transparència i qualitat per un organisme certificador com Applus. Per a les empreses registrades Consta és una bona eina comercial per a la captació de nous clients. Disposar d’aquest segell de qualitat els permet lluitar contra la competència deslleial amb un bon argument per defensar els seus pressupostos.

Creu que es poden complementar el “Nomenament del Contractista” del Gremi del VO i el Consta?
Sí, conec bé el “Nomenament” i és un instrument molt vàlid per aconseguir que les empreses s’apropin més als Gremis. Felicito al Gremi del VO per haver aconseguit introduir -lo a la comarca. El Consta és un segell de qualitat que té com objectiu principal promoure l’ordenació del sector de la construcció a Catalunya. Aquest segell compta amb el recolzament del departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (mesura 132, del PNH) i certifica els paràmetres de qualitat d’una empresa. El nomenament de contractista, en canvi, és el document que acredita, davant de l’ajuntament, que l’empresa que executarà una obra concreta reuneix uns determinats requisits prèviament verificats pel Gremi de Constructors.

Han ajudat el RiME i les rehabilitacions a suplir la manca d’obra nova?
Les empreses que fan rehabilitació són les que ara tenen més feina. Pensem que la rehabilitació i manteniment d’edificis són, juntament amb l’obra pública, les especialitats que absorbiran la mà d’obra al cicle econòmic que vivim actualment. Des de la Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’Edificis (RiMe), creada ara ja fa 4 anys conjuntament amb la CCOC, fomentem la qualitat i l’excel·lència de les empreses que es dediquen a la rehabilitació. Promovem la innovació en productes, sistemes productius i mètodes de gestió. Estem molt satisfets amb aquesta comissió perquè ens ha permès tancar acords amb entitats i institucions, com ara l’Ajuntament de Barcelona, amb el programa d’ajuts a la instal·lació dels ascensors, o bé el de Foment de Ciutat Vella per al barri de la Barceloneta.

Un altre problema que preocupa molt els empresaris de la construcció és l’extorsió per part d’empreses de gitanos que “obliguen” a acceptar una vigilància de les obres a canvi de “no tenir problemes”. Què s’ha fet en aquest sentit des del Gremi de Barcelona?
En col·laboració amb els caps de la Jefatura de la Unidad de Polícia Judicial, la Jefatura de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Barcelona i els caps de les Àrees Regionals d’Investigació de les diferents Regions Policials del Territori es va obrir una via complementària a la mera formalització de la denúncia a comissaria, única via operativa fins la data. També s’han proporcionat a tots els agremiats les dades de contacte dels diferents organismes amb els seus respectius interlocutors (nom i telèfons mòbils dels Mossos d’Esquadra). L’objectiu ha estat dotar als esmentats organismes d’un degoteig d’informació que els ajudi a controlar i eradicar qualsevol iniciativa d’aquestes característiques. A tal efecte, es va establir una línia específica de comunicació i informació a la qual podien acudir-hi els constructors, tant directament com a través de la gerència del gremi, a efectes de preservar l’anonimat en la comunicació.

Vostè ha estat coordinador del projecte RECONS. Com valora els avenços en matèria mediambiental dels darrers anys? Com valora la posada en marxa de plantes de reciclatge de runes com l’impulsada pel Gremi del VO?
Creiem que els avenços han estat molt positius. Tot el que impliqui vetllar per la sostenibilitat és molt ben rebut. Les plantes innovadores com la impulsada pel VO són una molt bona mesura. Ara bé, s’hauria d’aconseguir que la Generalitat reconegués l’homologació dels productes reciclats i l’obligatorietat d’utilitzar-los en els plecs de condicions de licitacions de les obres.

A l’editorial de la seva revista, just després de ser nomenat president, feia esment de la imatge negativa que la societat té dels constructors. Quines creu que són les causes d’aquesta mala imatge?
El motiu principal de la mala imatge del constructor es deu a la inexistència de les barreres d’entrada en el sector, tant per part de les empreses, com de molts professionals que hi concorren. Això provoca que no sempre actuïn al mercat agents amb la solvència tècnica i la professional desitjades, circumstància que afecta molt negativament a la imatge del constructor.

Què es pot fer per millorar-la?
S’han de donar ajuts als estudiants que vulguin fer una carrera professional dins d’aquest sector. Empresaris, patronals i sindicats no poden assumir aquesta responsabilitat i forma part del paper que assumeix l’administració que, per tant, hauria de tenir cura de que uns dels sectors més importants de l’economia, com és la construcció, disposi dels mecanismes i recursos necessaris per formar personal qualificat i preparat per entrar al món laboral. S’ha de fomentar aquesta formació i realitzar més cursos per a les noves generacions.

Pot ajudar la crisi a fer “neteja”?
Penso que les empreses que no hagin aprofitat l’època de bonança econòmica per consolidar-se i innovar en totes les seves estructures tindran dificultats en la situació actual. Cal estar ben preparat per afrontar situacions com les que estem vivint ara, perquè el sector de la construcció, com tota la resta, és cíclic i l’activitat poc a poc s’anirà normalitzant.

“Tot el que impliqui vetllar per la sostenibilitat és molt ben rebut. Les plantes innovadores com la impulsada pel VO són una molt bona mesura”

“L’administració hauria de tenir cura perquè la construcció disposi dels mecanismes i recursos necessaris per formar personal qualificat i preparat”

gremi constructors
Can Muntanyola P.I. Palou Nord C/ Cami del Mig,22, 08401 Granollers tel. 938700220 mòbil 677481580
· legal · Disseny web