Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com gremi constructors
revista gremi constructors

promoció per agremiats

NOMENAMENT CONTRACTISTANotícies
 

Cursos


Aprofitem per recordar-vos que tenim a la vostra disposició tota la informació pertinent als 13 nous cursos d’especialització i ofici obligatoris per a treballar a les obres:


Programes de les noves especialitats

 • Treballs d’aïllament i impermeabilització: inclou totes les tècniques d’impermeabilització.
 • Treballs de muntatge d’estructures tubulars: muntadors de bastides tubulars, torres, apuntalaments, etc...
 • Operari d’instal·lacions temporals d’obra i auxiliars: plantes de aglomerat, de formigó, de trituració i classificació d’àrids.
 • Estabilització d’esplanades i estesos de ferms: pavimentació.
 • Col·locació de materials de cobriment: treballs utilitzant teules, pissarra, panels d’acer o d’aliatges lleugeres, plaques de material sintètic, etc...
 • Conservació i explotació de carreteres.
 • Execució de túnels i soste-niment de les excavacions subterrànies i dels talussos: sistemes d’apuntalaments.
 • Cimentacions especials, sondejos i perforacions: pilots, micropilots, murs pantalla, ancoratges, injeccions, etc.
 • Treballs de construcció i manteniment de vies fèrries.
 • Treballs marítims.
 • Treballs de xarxes d’abastament i sanejament i pous: perforació, obertura de rases, apuntalaments, farcit de rases, compactacions, etc...
 • Treballs de muntatge de prefabricats de formigó en obra: pilars, bigues, plaques, voltes, murs, panells, etc...
 • Operari de taller de materials: pedres industrials, tractament o transformació de materials, cànters o similars.
gremi constructors
Can Muntanyola P.I. Palou Nord C/ Cami del Mig,22, 08401 Granollers tel. 938700220 m˛bil 677481580
· legal · Disseny web