Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com gremi constructors
revista gremi constructors

promoció per agremiats

NOMENAMENT CONTRACTISTANoticies
 

Il·luminació sostenible a l’edificació

L’ús d’instal·lacions d’il·luminació eficients des del punt de vista energètic, un dels punts importants del nou Certificat d’Eficiència Energètica. Segons un estudi de l’Agència Internacional de l’Energia, tant sols una major eficiència dels actuals sistemes d’il·luminació permetria un estalvi del 10 % del consum elèctric mundial


           
El certificat d’Eficiència Energètica

El passat 24 de gener, el Consell de Ministres va aprovar el Reial Decret que permet la posada en marxa d’un sistema de Certificació d’Eficiència Energètica, una normativa d’obligat compliment per als edificis de nova construcció i també pels que es rehabilitin i es projectin a partir d’ara, i que de moment no afectarà als ja construïts.

Aquest decret concreta el que ja quedava expressat al nou Codi Tècnic de l’Edificació (CET) del 28 de març de 2006, concretament a l’article 15 es fa referència a les exigències bàsiques d’estalvi energètic i pretén, segons el Govern, que “s’afavoreixi una major transparència del mercat immobiliari i es fomentin les inversions en estalvi d’energia, potenciant, així, la demanda de la qualitat energètica entre els compradors d’habitatges”.

El Certificat d’Eficiència Energètica permetrà a futurs compradors o llogaters de vivendes comparar i avaluar la competència energètica dels edificis. De la mateixa manera que ja passa amb els electrodomèstics, aquest certificat anirà acompanyat d’una “etiqueta energètica”, que haurà d’estar inclosa en la publicitat de la venda o arrendament de l’edifici. Així, a cada edifici li serà assignada una classe energètica, d’acord amb una escala de set lletres i set colors que van des de l’edifici més eficient (classe A) a l’edifici menys eficient (classe G).

La valoració es farà en funció del CO2 emès pel consum d’energia de les  instal·lacions de calefacció, refrigeració, aigua calenta d’us sanitari i la il·luminació de l’edifici en unes condicions d’ús determinades.
Així, per exemple, el percentatge d'estalvi hauria de ser superior al 60% si la classe d'eficiència energètica desitjada fora la màxima, l'A.
 
La responsabilitat de certificar energèticament un edifici recaurà en primer lloc en el projectista de l'edifici, que mitjançant un programa informàtic simularà el comportament energètic de l'edifici durant tot l'any. En funció del resultat se li assignarà una classe d'eficiència energètica determinada.
Una vegada construït l'edifici, es comprovarà la conformitat d'aquesta qualificació energètica obtinguda en la fase de projecte amb la de l'edifici realment executat.
El certificat tindrà una validesa màxima de 10 anys, i cada Comunitat Autònoma la qual haurà d'establir les condicions específiques per a procedir a la seva renovació o actualització.

La il·luminació sostenible

Conscients i afectats més que mai de les conseqüències del canvi climàtic, sovintegen estudis que ens alerten en quina mesura malbaratem l’energia, per poder actuar en conseqüència. Segons un estudi de l’Agència Internacional de l’Energia (AIE) el 19 % de l’energia generada al món va destinada a la il·luminació, un percentatge superior a la producció energètica de les centrals hidroelèctriques o nuclears i equivalent a la producció mundial de gas natural.

Segons aquest estudi, tant sols la substitució dels actuals sistemes d’il·luminació per altres de més eficients a nivell energètic, permetria estalviar fins un 10 % del consum elèctric mundial. I com que en els temes ambientals i energètics tot està interrelacionat, aquest estalvi de consum elèctric suposaria una reducció de l’emissió de CO2.

El mateix informe assenyala les bombetes incandescents com unes de les menys eficients (només converteixen en llum el 5% de l’energia elèctrica que reben), tot i q    ue els llums halògens són pitjors, ja que afegeixen al seu gran consum elèctric l’emissió d’energia calorífica als espais que il·luminen, amb la qual cosa comporten un major consum de climatització.
Én l’àmbit domèstic s’aconsella l’ús de bombetes de baix consum, que poden suposar un estalvi de fins un 80% d’electricitat. Tot i ser més cares, la seva eficiència lumínica és superior, ja que amb tant sols 11 watts són capaces d’il·luminar el mateix que una bombeta incandescent de 60 watts. La seva vida útil és fins a 12 vegades superior a la de les bombetes tradicionals.

 

Els fluorescents també tenen un baix consum,  però el fet que consumeixen el màxim d’energia elèctrica en el moment de l’encesa, els fa recomanables en espais que han d’estar il·luminades de forma continua.

 

Projectar eficientment

En el nou Codi Tècnic de l’Edificació ja es fa present aquesta consciència de la importància d’una il·luminació energèticament eficient. Així, la tercera de les exigències concreta les mesures d’eficiència energètica diu textualment:

15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar l encendido a la ocupación real de la zona, así como de u sistema de regulación que optimice el aprovechamiento e la luz natural, en las zonas que reúnan unas
determinadas condiciones.

Des de l’Institut Català de l’Energia s’han establert un conjunt de consells perquè projectistes i constructors dissenyin sistemes d’il·luminació capaços de compatibilitzar la llum natural i la llum artificial eficient minimitzant l’impacte tèrmic.

Una de mesures més eficients passa per limitar la potència elèctrica màxima instal·lada del sistema d’il·luminació segons l’activitat desenvolupada.

Tipus d’activitat

Potència elèctrica màxima (W/m2)

Comercial

16

Oficines

12

Sales d’espectacles i conferències

15

Hotels i restauració

12

Emmagatzament, manipulació, transport

10

No esmentat

12

 

Disposar de sistemes d’il·luminació natural cap a l’interior de l’edifici (finestres, patis interiors, lluernes, etc), convenientment protegits tèrmicament, o dissenyar circuits independents per a la instal·lació elèctrica general i per a la il·luminació, són altres consells per als projectistes.

Alhora de seleccionar el tipus de bombetes i làmpades, cal tenir en compte l’estalvi que suposen les de baix consum.

Equivalència bombetes

Estalvi econòmic en la vida útil de les bombetes

Estalvi d’emissions de CO2 en la vida útil de les bombetes

Mesos d’amortització

Convencionals

Fluorescent compacte

15 W à 3 W

9 €

65 Kg

29,5

25 W à 5 W

17 €

110 Kg

17,7

40 W à 7 W

29 €

180 Kg

10,7

60 W à 11 W

38 €

265 Kg

16

75 W à 15 W

49 €

325 Kg

13,2

100 W à 20 W

68 €

430 Kg

10

120 W à 32 W

77 €

520 Kg

12,9

Per a més informació:

www.icaen.net (Institut Català de l’Energia)
www.idae.es (Instituto Para la Diversificación y Ahorro de la Energia)
http://www.apabcn.es/nweb2/actualitat/matins_anterior_cte.asp (El Codi Tècnic d’Edificació a la web del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona)

gremi constructors
Can Muntanyola P.I. Palou Nord C/ Cami del Mig,22, 08401 Granollers tel. 938700220 m˛bil 677481580
· legal · Disseny web